Co jsou biorytmy?

list V: Inspiruj se

Proč je hlubší znalost biorytmů tak důležitá v naší práci ve Slezském bylinářství?

Přirozené procesy se opakují v intervalech, jsou základem přírodních zákonů pro všechno živé, ale souvisejí i s kosmickými vlivy. Například odlet ptáků do teplých krajů, zimní spánek některých živočichů, menstruační cyklus, nebo i obyčejný spánek. To vše je ovlivněno biorytmy.  

Slovo biorytmus se skládá ze dvou částí pocházejících z řečtiny: bios – život, rhythmos – pravidelný pohyb.


Biorytmy působí hierarchicky od buněk přes tkáně a orgány až po makroorganismus, jsou spjaté s řadou důležitých dějů v těle, přírodě i vesmíru. Představují naše vnitřní hodiny, kterým se vyplatí naslouchat.  Schopnost zachytit rytmické dění v lidském organismu v návaznosti na celou přírodu, zvládli především staří Číňané. Jejich orgánové hodiny vysvětlují, proč se například nejvíce infarktů vyskytuje dopoledne, tedy v čase, kdy je srdce nejaktivnější. Ti, kteří trpí záchvaty žlučníku, potvrdí, že nejčastěji je pociťují okolo půlnoci, kdy vrcholí aktivita tohoto orgánu. 

Biorytmy souvisejí i s aktivitami orgánů v jednotlivých obdobích roku. V květnu je třeba podpořit srdce, v červnu tenké střevo atp. S Bylinkami do schránky, díky kterým Vám doručíme pokaždé jinou čajovou směs reagující na potřeby orgánů v aktuálním měsíci, se právě na tyto měsíční biorytmy naladíte. 

Aktuální období bereme vždy v potaz i při bylinných terapiích nebo sestavování individuálních plánů. Biorytmy nás zkrátka nepřestávají fascinovat!