Příběh těla

list V: Inspiruj se

Všichni zde na Zemi máme svůj vůz, své tělo. Bez ohledu na to, zda umíme dobře řídit, zda známe všechny jeho funkce, zda víme, kdy je dovoleno zrychlit a kdy je třeba brzdit. 

Tělo je náš chrám. Přepravní prostředek naší pozemské existence. Je tady s námi od začátku našeho bytí. V každičkém okamžiku, až do chvíle opuštění této zemské 3D reality.


Živé organismy se skládají z různých typů buněk specializujících se na nejrůznější funkční procesy. Avšak každá z těchto buněk má stejný soubor genetických instrukcí, stejnou genetickou výbavu. Buňka a kvalita genetické výbavy je odrazem naší existence. Zrcadlí se v ní pak náš životní příběh.

To jaká máme přání, to jakým způsobem smýšlíme o sobě a o svém okolí dává buňkám směr. Směr, jakým se ubírá jejich kondice, funkčnost a síla. To vytváří kvalitu našeho života. Tímto způsobem si určíme, zda-li tělo zkvétá, roste a je v kondici, nebo chřadne, živoří a podlehá vlastní genetické zátěži.

Samozřejmě ovlivňují nás i okolní vlivy např. ovzduší, kvalita potravin, sociální vazby, společnost. Tyto životní kulisy je mnohdy těžké přetvořit. Co však změnit jde, je náš postoj. Postoj k životu, prožívané emoce a nastavení našich priorit.

Velice účinnně a poměrně snadno můžeme ovlivnit funkčnost buněk a chemické procesy těla podáním podpůrných látek ve formě bylinných extraktů, čajů, pomoci vitamínu a podporujícího jídla. To má jen krátkodobí ulevný efekt. Je to pouze urychlovač celého procesu změny a nápravy. Nenavozuje trvalý stav, umožní Vám rychlejší změnu myšlení. Což je ten nejmocnější nástroj.

Bylinky a přírodní produkty jsou Vašim pomocníkem

Mnohdy právě ony pomohou vykročit z bludného kruhu. Zajistí nám úlevu a umožní opravu poškozených buněk a orgánových drah. Užívejme je proto s vděčností a láskou.

Už od prvních chvíle, kdy se tělo formuje v matčině lůnu a vznikají z buněčného dělení funkční struktury, orgány a smyslové celky, už tehdy jsou naše buňky ovlivněny citovostí matky, jejími pocity a její reakcí na právě probíhající životní situace. Od toho všeho se pak odvíjí naše orgánové čchi, konstituce a naše životní síla.

Prožívané emoce a způsob myšlení matky programují buňky plodu a dávají směr jeho vývoji. To jakým způsobem smýšlíme my, jak umíme své myšlenky ovládat, jaké máme reakce na nejrůznější životní situace a jaké emoce u nás převládají nám pak vytváří naši každodenní realitu. Čemu dáváme svou pozornost to si určujeme sami. Právě tento postoj úplně nejpodstatněji formuje reakce a životnost našich buněk. Právě to programuje náš život.

Zaměříme-li se na své myšlenky a pakliže zjistíme, jaké v nás vzbuzují emoce, jsme připraveni si vědomě tvořit svou realitu!

Jak se cítíme při těchto emocích, co při nich probíhá v našem těle?

Cítíme napětí v různých částech těla, potíme se, cítíme svůj zrychlený tep a máme stažené hrdlo. Souběžně v těle probíhají chemické reakce, vyplavují se hormony. Podstata naši životní proměny je ve změně reakce v nepohodlných situacích. Vytvořme si nové život podporující programy. Tím ovlivníme aktivitu a dopad genetické zátěže na naše tělo.

Právě kultivace myšlenek nám umožní klidnější reakce v nepříjemných situacích a tím i změnu prožívaných emocí.

Buďme autentičtí, soucitní a radostní. Berme to jako příležitost, nenechat se vláčet svými pocity a emocemi. Harmonické emoce, to je cesta životem v moudrosti a ve zdraví. Je to cesta svobodného rozhodnutí každého z nás.